Tokistick

Tokistick

10,00€Prix

- Pochette de 7 stickers 

- Dimensions environs 7,5cm de haut

- Contenu :

#1 Les super-héros : Tokibat - Tokiman - Tokiron - Tokihulk - Tokispider - Tokipool - Tokicaptain.

#2 Les animaux : Tokicrétin - Tokipluto - Tokipink - Tokimarsu - Tokibugs - Tokidita - Tokifield

#3 Les princesses et leur amis : Tokimulan & Tokimushu - Tokirebelle & son frère - Tokitiana & Tokinavin - Tokineige & Tokilaf

#4 Les séries et films : Tokipotter - Toking bad - Tokida & Tokivador - Tokiwise - Tokipapel

#5 Spécial Lyon : Tokipaul - Tokignol & Tokifron - Tokigendarme & Tokimadelon - Tokiprince & son renard 

 

> Chaque semaine un nouveau thème.