Tokistick - Les Super-héros

Tokistick - Les Super-héros

10,00€Prix

- Pochette de 7 stickers 

- Dimensions environs 7,5cm de haut

- Contenu :

#1 Les super-héros : Tokibat - Tokiman - Tokiron - Tokihulk - Tokispider - Tokipool - Tokicaptain.